Tábor Helča

 

Obchodni podmínky

On-line přihláška na tábor


Platbu za tábora je nutné uhradit nejpozději do 15. 7. 2021. Celková cena tábora činí 4600,-Kč. Platbu zašlete na účet číslo 162991329/0800 , do variabilního symbolu uveďte rodné číslo vašeho dítěte. V případě, že platíte za více dětí, je možné částku za všechny děti zaplatit jednou částkou a do VS uveďte RČ jednoho dítěte.

Na tábor je možné zažádat zaměstnavatele o příspěvek z FKSP. Pokud budete žádat zaměstnavatele o příspěvek, pak platbu neplaťte, ale oznamte pořadateli způsob úhrady (např. zašlete objednávku, či nahlaste nacionále zaměstnavatele potřebné k zaslání faktury) .

Stornopoplatky

Rodič má právo zrušit účast bez udání důvodu za těchto podmínek:

Zrušení účasti na táboře více než 30 dní před nástupem - 500,- Kč
V případě zajištění účasti jiného dítěte, se storno poplatek neúčtuje, původní platba se převádí na tohoto náhradníka.

POZOR!

Při úmyslném poškození objektu tábora nebo jeho vybavení, je klient povinen vzniklou škodu nahradit a to ve výši dohodnuté s provozovatelem tábora. Toto se nevztahuje na náhodné nehody (rozbité okno od fotbalového míče, rozšlápnutý pingpongový míček apod.).  Ale výhradně na vandalstvím způsobené škody (čmárání po zdech, demolování stanů, budovy a jejího vybavení, okopávání omítek, záměrné ucpávání odpadů apod.)