Tábor Helča

 

Obchodni podmínky

On-line přihláška na tábor

Na každé dítě je třeba vyplnit samostatnou přihlášku. Ta pak bude sloužit jako rezervační poukaz po dobu 10 dnů. Do té doby je zapotřebí zaslat zálohu ve výši 500,-Kč tak, abychom přihlášku považovali za závaznou. Po vypršení lhůty, neobdržíme-li zálohu, rezervace propadá. Rezervaci lze na Vaši žádost prodloužit. Doplatek tábora je nutné uhradit nejpozději do 14. 6. 2024. Celková cena tábora činí 5800,-Kč. Zálohu i doplatek zašlete na účet číslo 162991329/0800 , do variabilního symbolu uveďte rodné číslo vašeho dítěte.
 

Pokud budete žádat zaměstnavatele o příspěvek, pak neplaťte zálohu, ale oznamte pořadateli způsob úhrady (např. zašlete objednávku, či nahlašte nacionále zaměstnavatele potřebné k zaslání faktury).


 

Stornopoplatky

Rodič má právo zrušit účast bez udání důvodu za těchto podmínek:

Zrušení účasti na táboře více než 30 dní před nástupem - 500,- Kč
V případě zajištění účasti jiného dítěte, se storno poplatek neúčtuje, původní platba se převádí na tohoto náhradníka.

POZOR!

Při úmyslném poškození objektu tábora nebo jeho vybavení, je klient povinen vzniklou škodu nahradit a to ve výši dohodnuté s provozovatelem tábora. Toto se nevztahuje na náhodné nehody (rozbité okno od fotbalového míče, rozšlápnutý pingpongový míček apod.).  Ale výhradně na vandalstvím způsobené škody (čmárání po zdech, demolování stanů, budovy a jejího vybavení, okopávání omítek, záměrné ucpávání odpadů apod.)


 


Kromě webových stránek www.taborhelca.cz, máme i stránky na Facebooku, kam během tábora dáváme průběžné informace o dění na táboře.

 

ADRESA TÁBORA: Tábor pod Vysákem, 549 36 Stárkov
 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat :-)